Asentopuulaaki

Asentopuulaaki Oy on vuonna 1990 perustettu vuokrataloyhtiö, joka toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 528 vuokrahuoneistoa ja sen hallinnoitavissa on Sodankylän kunnan suoraan omistamia vuokrahuoneistoja 157 kappaletta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö toimii aravalaissa, aravarajoituslaissa ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa sekä muussa vastaavassa lainsäädännöissä tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä.

Yhtiön toimialana on rakennuttaa tai muuten hankkia omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja, sekä vuokrata asuntoja sosiaalisin perustein tavoitteena asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot kohtuullisin kustannuksin.