HAKIJAN TIEDOT  NaimatonAvoliitossaNaimisissaAsuu erilläänEronnutLeski

  PUOLISON TIEDOT

  KylläEi


  MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT

  OnEi

  HAETTAVA HUONEISTO

  Haen uutta asuntoaVuokra-asunnon vaihto

  kerrostalorivitalopientalomikä tahansa  LISÄTIEDOT


  TULOT JA VARALLISUUS
  Tulot ennen vähennyksiä (€)
  Omaisuus ja sen käypä arvo (€)