Palovaroitinlaki on muuttunut 1.1.2024

Lakimuutoksen myötä taloyhtiöillä on velvollisuus huolehtia, että asunnot varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia ja että ne pidetään toimintakunnossa. Taloyhtiö varmistaa, että asuntojen tyhjentyessä palovaroittimia on ja ne testataan.

Huoneiston asukkaan vastuulla on viipymättä ilmoittaa omistajalle palovaroittimien ja muiden laitteiden vioista. Ilmoituksen voi tehdä helposti asentopuulaakin nettisivujen kautta, www.asentopuulaaki.fi  ja sieltä vikailmoitukset.